Polityka prywatności

← POWRÓT

Administratorem danych osobowych Klientów jest Food Festival Sp z o.o. z siedzibą a Warszawie, ul Franciszka Klimczaka 1, 02-797, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki 9512-474-284 , 381929858, KRS 0000756055, adres poczty elektronicznej: info@stacjafoodhall.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., innymi właściwymi przepisami oraz postanowieniami Regulaminu.

Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych w formularzu Zamówienia jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Zamówienia.

Klient, decydując się na rejestrację w Sklepie lub złożenie Zamówienia, podaje dane osobowe niezbędne do jego realizacji.

Przetwarzanie danych osobowych następuje:
 1. w celu realizacji przepisów prawa,
 2. w celu realizacji Zamówienia,
 3. na potrzeby działań promocyjnych i handlowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt a), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt b) i c) umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta.

Dane osobowe zgromadzone przez Food Festival Sp z o.o. mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Food Festival Sp z o.o. zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Klientom przysługuje prawo:
 1. dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych lub poprzez edycję danych Konta,
 2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
 3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.


W celu realizacji praw, o których mowa w ust. Poprzedzającym, należy skontaktować się z Administratorem danych w drodze pisemnej lub mailowej.

Podczas wizyty w Sklepie, automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników:
 1. adres IP,
 2. data i czas wizyty w Sklepie,
 3. typ systemu operacyjnego Klienta,
 4. typ i wersja przeglądarki internetowej.

Dane te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

W celu dostosowania Sklepu do indywidualnych potrzeb Klientów, Sklep używa plików cookies czyli niewielkich plików tekstowych, zapisywanych i przechowywanych na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu. Pliki cookies nie pobierają danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia Klienta.

Sklep wykorzystuje dwa podstawowe pliki Cookies:
 1. sesyjne – dotyczą aktywności Klienta podczas określonej sesji przeglądarki i po jej zamknięciu są usuwane
 2. trwałe – pozostają w urządzeniu Klienta i aktywują się kiedy otwiera on stronę Sklepu.

Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane jedynie w celach technicznych związanych z administracją serwera oraz w celach statystycznych.

Sklep wykorzystuje pliki cookies do:
 1. tworzenia anonimowych statystyk pozwalających na optymalizowanie użyteczności serwisu utrzymywania sesji Klienta,
 2. dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta,
 3. zapewnienia bezpieczeństwa danych,
 4. łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami z których Klient korzysta.
 5. Klient, zmieniając ustawienia przeglądarki, może w każdym momencie wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.

Restauracje